อิฐโบราณก้อนใหญ่

ขนาด 5x15x30 เซนติเมตร 55ก้อน/ตารางเมตร

ขนาด 5x10x20 เซนติเมตร 80ก้อน/ตารางเมตร

ใช้สำหรับก่อฉาบทั่วไป ก่อโชว์

ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงหน้างาน

อิฐโบราณก้อนใหญ่ สำหรับก่อทั่วไป ก่อโชว์

บริการส่ง ขั้นต่ำ 1,000 ก้อน

ส่งจากอยุธยาถึงหน้างาน