อิฐ 3 รู

ขนาด 6x10x20 เซนติเมตร

48 ก้อนต่อตารางเมตร

ใช้สำหรับก่อฉาบทั่วไป

ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงหน้างาน

อิฐ 3รู สำหรับก่อทั่วไป

บริการส่ง ขั้นต่ำ 1,500 ก้อน

ส่งจากอยุธยาถึงหน้างาน